ويژه نامه گراميداشت سالروز پيروزي انقلاب اسلامي

 

بهار خجسته فال

خرامان رسد ز راه

هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید

پرستو به بازگشت زد نغمهٔ امید

به جوش آمدست خون درون رگ گیاه

بهار خجسته فال

خرامان رسد زراه

به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا

به مردان تیزخشم که پیکار می‌کنند

به آنان که با قلم تباهی دهر را

به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند

بهاران خجسته باد
بهاران خجسته باد