ضرورت بحث ‏حياامروزه در سرتاسر جهان، مخصوصا كشورهاى اسلامى و على الخصوص
جامعه تشيع، تلاش استعمارگران و مهاجمان فرهنگى بر آن است كه حيا و عفت‏ بانوان
رانشانه روند و جامعه را از اين راه به بى ‏بند و بارى و بى ‏دينى سوق دهند و در نتيجه
به مطامع شيطانى خود برسند;

چرا كه آنها به خوبى دريافته‏ اند اگر دين و مذهب تشيع را بخواهند نابود كنند،
بايد حيا، عفت و پاكدامنى را از بين ببرند .


هرگاه از جامعه حيا رخت‏ بربست و عفت در آن لگدكوب شد;
دين هم بساط خويش را جمع خواهد كرد .

على عليه السلام به زيبايى مى ‏فرمايد:
«احسن ملابس الدين الحياء (3) ; نيكوترين لباس دين حيا است .»

امام صادق عليه السلام فرمود:
«لا ايمان لمن لا حياء له (4) ; ايمانى نيست‏ براى آن كس كه حيا ندارد .»

و امام باقر عليه السلام فرمود:
«الحياء والايمان مقرونان فى قرن فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه (5) ;
حيا و ايمان با هم بر يك شاخه قرار گرفته ‏اند، پس هرگاه يكى از آن دو برود،
ديگرى نيزاز او تبعيت كند .»

و زيباتر از همه، امام حسين عليه السلام - آن كس كه زينب عليها السلام،
حيا را درمكتب او آموخت - فرمود:

«لا حياء لمن لا دين له (6) ; آن كه دين ندارد، حيا هم ندارد .»

از روايات فوق به خوبى استفاده مى ‏شود كه بين ماندگارى دين در جامعه
و وجود حيا رابطه تنگاتنگى وجود دارد .

مهاجمان فرهنگى، بخوبى اين رابطه و ملازمه را دريافته‏ اند، از اين رو صهيونيست
معروف «نتانياهو» اين گونه القاء مى‏ كند كه «برنامه ‏هاى ماهواره‏اى، به مثابه يك
نيروى شورشى بسيار مؤثرى عمل مى‏كنند;

بچه‏ هاى ايرانى مسلما لباسهاى زيبايى را خواهند خواست كه در
شوهاى تلويزيونى مى ‏بينند .
آنها استخرهاى شنا و شيوه زندگى فانتزى خواهند خواست . (7) »

از طرف ديگر، هواداران استكبار جهانى در داخل كشور با قلمهاى زهرآگين،
رفتارهاى زننده، لباسها و فيلمهاى مبتذل، در نابودى حيا و عفت،
استعمار را يارى مى‏ رسانند .