درخشان ترين ستاره در ميان بانوان خاندان پيامبر بهترين الگو


بی شک اهل بیت پیامبر اعظم(ص) چهره های پرفروغی به جهانیان عرضه کرده اند که نامشان مانند ستارگان درخشان در آسمان فضایل می درخشد. درخشان ترین ستاره در میان بانوان خاندان پیامبر، هفتمین منظومه ولایت فاطمه، فرزند پاکیزه موسی بی جعفر است، بانویی که در پاکی و درست کاری او، سخنان زیادی گفته شده است؛ چه پس از شهادت پدر بزرگوار آن حضرت، امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) عهده دار امر تعلیم و تربیت او را بر عهده گرفت.
دختری که در خاندان پیامبر، لقب کریمه اهل بیت را به خود اختصاص داد و نگین شهر قم شد. کرامات حضرت معصومه(س) چنان است که بر آن تأکید بی شمار شده است؛ به ویژه که امام رضا (ع) و امام جعفر صادق (ع)، زیارت کنندگان آن حضرت را وعده بهشت داده اند.
به یقین می توان گفت درک ابعاد وجودی حضرت معصومه(س) و رسیدن به جایگاه معنوی آن حضرت، ضرورت تعیین راهکارهایی را برای پیاده کردن آن در جامعه مشخص می سازد تا بانوان و به ویژه دختران ما، با الگوبرداری از آن کریمه اهل بیت، مظهر عفاف و تقوا و حیا باشند. از این رو، نام گذاری روز ملی دختران در زادروز آن حضرت، حرکتی نمادین برای گوشزد کردن شخصیت حضرت معصومه(س) و ترویج ابعاد وجودی این دختر اهل بیت در میان دختران مسلمان و در نهایت الگوسازی از شخصیت آن حضرت برای دختران این مرز و بوم است.

چرا باید روزی را بطور خاص به دختران اختصاص بدهیم؟

جدای از سهم مهم دختران در بافت جمعیتی جامعه، می توان به جایگاه و نقش دختران در فرهنگ عمومی کشورمان اشاره کرد که پیوسته سلامت و توانمندی فرهنگی و اجتماعی خود را، به پرورش دختران آگاه، توانمند، الگو و عفیف وابسته می داند.بر این اساس، مهم ترین ضرورت های انتخاب روز ملی دختران، شامل موارد زیر بوده است:1. احیا، بهبود و تقویت ارزش های فرهنگی ـ اجتماعی مطلوب دختران؛
2. معرفی، ترویج و احیای ارزش های فرهنگی با تکیه بر فرهنگ و سیره مکتب تابناک اهل بیت؛
3. بهبود و توسعه سلامت روانی ـ اجتماعی دختران ؛
4. اهتمام ملی برای بهبود وضعیت دختران در جامعه ؛
5. اصلاح و بهبود فرهنگ عمومی در مورد دختران ؛
6. انسجام بخشی و پرهیز از چنددستگی و پراکندگی در برنامه ریزی برای دختران ؛
7. احیا و توسعه مقام و منزلت مادری برای دختران ؛
8. تعمیق و گسترش آموزه های دینی برای دختران ؛


محورهای کاری اهتمام ملی برای دختران
ـ نیازها و مشکلات دختران؛
ـ توانمندی های دختران و چگونگی شکوفایی آنها؛
ـ موانع و چالش های پیش روی دختران؛
ـ چگونگی فراهم سازی فرصت ها و ظرفیت های اجتماعی برای دختران؛
ـ خطراتی که در جامعه دختران را تهدید می کند؛
ـ محدودیت های پیش روی دختران؛
ـ باورها و دیدگاه های رایج در مورد دختران؛
ـ کیفیت زندگی دختران؛
ـ وضعیت شاخص های توسعه انسانی دختران؛فرصت های روز ملی دختران
1. ارتقا و بهبود جایگاه دختران در جامعه؛
2. بهبود نگرش ها و دیدگاه های فرهنگ عمومی در مورد دختران؛
3. توانمندسازی دختران؛
4. ارتقا و افزایش ظرفیت های اجتماعی برای دختران؛
5. بهبود وضعیت فرهنگی دختران؛
6. تعمیق هویت دینی و گسترش آموزه های دینی در بین دختران؛
7. معرفی و برجسته سازی ارزش ها و هنجارهای مطلوب فرهنگی به دختران؛
8. بهبود وضعیت الگوهای مرجع دختران؛
9. بهبود سلسله مراتب ارزش های فرهنگی دختران؛
10. ایجاد زمینه های مساعد برای ارتقای هویت فرهنگی اسلامی و ملی دختران؛
11. فراهم سازی زمینه های دست رسی دختران به منابع اجتماعی؛
12. فراهم سازی زمینه های شکوفایی استعدادها و توانایی های دختران؛
13. ارتقای سلامت روانی ـ اجتماعی دختران؛
14. کوشش عمومی برای تأمین نیازها و رفع مشکلات دختران؛
15. معرفی و احیای حقوق، مسئولیت ها و نقش زنان در جامعه برای دختران.