ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

جنسیت در تربیت اسلامى (2)

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

جنسیت در تربیت اسلامى (2)

جنسیت در تربیت اسلامى (2)

در تربیت اسلامى نیازى به نفى کلى تفاوت‏ هاى جنسیتى نیست. همچنین بحث انتزاعى درباره منشاء تفاوت ‏هاى جنسیتى در رفع مسایل مربوط به تبعیض ‏هاى جنسى کفایت نمى ‏کند؛ زیرا تفاوت‏ هاى جنسیتى چه مربوط به ذات و گوهر اصلى انسان باشد، چه خارج از ذات به ماهیت، بدن، جامعه یا تعامل محیط و وارثت بازگشت نماید، در هر صورت به طور انکار ناپذیرى خودنمایى مى ‏کند.

  تربيت جنسي کودکان را جدي بگيريد

 


موضوعات مرتبط: نهال امور تربیتی
برچسب‌ها: نهال امور تربیتی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 3 / 12 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

جنسیت در تربیت اسلامى (1)

جنسیت در تربیت اسلامى (1)

تربیت اسلامى، بنابر مبانى انسان شناختىِ فلسفى ـ دینى خود، گوهر انسانى انسان یا فصل ممیز انسانیت از موجودات دیگر را روح او معرفى مى ‏کند و بدن را ابزارى براى تجلى روح و ارتقاى آن مى ‏داند. روح پدیده‏اى مجرد از ویژگى ‏ها و حدود مادیّت است و مکان مندى، زمان‏مندى، کیفیت، اندازه، رنگ، بو و بالاخره جنسیت را برنمى تابد.

  


 
نویسنده: دکتر جمیله علم الهدى
 
 مقدمه
تربیت اسلامى، بنابر مبانى انسان شناختىِ فلسفى ـ دینى خود، گوهر انسانى انسان یا فصل ممیز انسانیت از موجودات دیگر را روح او معرفى مى‏کند و بدن را ابزارى براى تجلى روح و ارتقاى آن مى‏داند. روح پدیده‏اى مجرد از ویژگى‏ها و حدود مادیّت است و مکان مندى، زمان‏مندى، کیفیت، اندازه، رنگ، بو و بالاخره جنسیت را برنمى تابد. از این رو، تصور مى‏شود که چون تربیت اسلامى معطوف به پرورش روح است، عنصر جنسیت دخالتى در سیاست‏گذارى‏ها و تصمیمات

موضوعات مرتبط: نهال امور تربیتی
برچسب‌ها: نهال امور تربیتی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 3 / 12 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

تأملی بر تعلیم و تربیت اسلامی

تأملی بر تعلیم و تربیت اسلامی (1)

دین مقدس اسلام دارای نظامی فراگیر و شامل است. به نحوی که هر متخصص متعهد و منصفی از هر فنی، به نحوی با نظرات دین اسلام سروکار دارد. چرا که اسلام همانند دیگر ادیان الهی بر تمام شئون انسانی اعم از اقتصاد، اجتماع، سیاست، حکومت، ... و به خصوص حوزه تعلیم و تربیت اشراف دارد. سرّ این واقعیت به طور اجمال این است که، اساساً دین را برنامه زندگی بشر دانسته‌اند.

 کتاب تعلیم و تربیت اسلامی-ایرانی

تأملی بر تعلیم و تربیت اسلامی (1)

تهیه کننده: سید امیرحسین کامرانی راد
منبع: راسخون
 
 علم تعلیم و تربیت اسلامی
دین مقدس اسلام دارای نظامی فراگیر و شامل است. به نحوی که هر متخصص متعهد و منصفی از هر فنی، به نحوی با نظرات دین اسلام سروکار دارد. چرا که اسلام همانند دیگر ادیان الهی بر تمام شئون انسانی اعم از اقتصاد، اجتماع، سیاست، حکومت، ... و به خصوص حوزه تعلیم و تربیت اشراف دارد. سرّ این واقعیت به طور اجمال این است که، اساساً دین را برنامه زندگی بشر دانسته‌اند.[1] پس منطقاً این برنامه باید در تمام شئون زندگی او منطبق باشد.موضوعات مرتبط: نهال امور تربیتی
برچسب‌ها: نهال امور تربیتی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 9 / 9 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

چگونه دختری محجب تربیت کنیم؟

چگونه دختری محجب تربیت کنیم؟

برای موفقیت در هر کاری، آگاهی به اسبابی که بتواند به گونه ای سریع و آسان، ما را در رسیدن به هدف یاری کند، لازم است. اتخاذ روش هایی که بتواند ما را به آسانی در پیمودن جاده موفقیت یار و مددکار باشد، از شرایط توفیق در انجام هر کاری است.

 دختر محجبه

 

 هر رشته ای از علوم، شیوه خاص خود را دارد که اگر درست و به جا به کار گرفته شود، نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت. تعلیم و تربیت نیز چنین است و مربیان و والدین می توانند با شناسایی بهترین شیوه ها و روش ها، در رسیدن به اهداف از آن ها بهره ببرند.

 


موضوعات مرتبط: نهال امور تربیتی
برچسب‌ها: نهال امور تربیتی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 9 / 9 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

تربیت با عشق و منطق

سرگرمی درکنار تربیت

Related image

اما این بحث ها ناامید کننده نیست.حرف ما را باور کنید!زیرا نقطه ای روشن و درخشان به نام امید،درپایان این تونل ناامیدی و یأس تربیتی وجود دارد.تربیت امری مشقّت بار و پرزحمت نیست.بچّه ها می توانند درجهتی رشد کنند تا درآینده افرادی مسئول و با تفکّری درست باشند.ما می توانیم بدون آن که شاهد کابوسی هجده ساله باشیم،به آنها در راه ارتقاء مسئولیت پذیری کمک کنیم
تربیت با عشق و منطق تماماً در مورد رشد و پرورش کودکانی مسئولیت پذیر است.و این درحقیقت همان فلسفه ی برنده-برنده،می باشد.والدین برنده هستند،زیرا با شیوه ای سالم و درست،عشق و محبّت خود را به فرزندشان تقدیم می کنند،و با روش و برخوردی صحیح بدون توسل به خشونت و تهدید که باعث افزایش رفتار مُتمرِّدانه و سرکشانه در کودکان می شود،آنها را تحت کنترل و نفوذ خود در می آورند.ازطرف دیگر،بچّه ها نیز برنده هستند،چون در سنین اوّلیه ی زندگی،با حل مشکلات شان، مسئولیت پذیری و منطق حاکم برزندگی را می آموزند.بنابراین کودکان خود به تنهایی،ابزارهای لازم را برای رویارویی و مبارزه با دنیای واقعی به دست می آورند.

والدین و فرزندان می توانند رابطه ای توأم بااحترام متقابل و براساس عشق و اعتماد را پایه گذاری کنند.معامله ای ازاین بهتر نمی شود!در تربیت با عشق و منطق،سرگرمی درکنار تربیت قرار می گیرد و چاشنی آن می شود.

هدف دست یافتنی:پرورش کودکانی مسئول


درحقیقت،تمامی والدین عزیز اساساً با این چالش روبه رو هستند:چگونه می توانیم فرزندانی سربلند و پرافتخار دراین دنیای بزرگ،پرورش دهیم؟هر پدر و مادرمهربان و صادقی،برای نیل به این هدف،از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کند.هدف این است که باید فرزندان عزیز خود را به نحوی پرورش دهیم،تا به جای وابستگی به ما،به سوی استقلال گام بردارند-یعنی به جای آن که تحت کنترل باشند،خود کنترل را به دست گیرند
بنابراین باید با این مسئله ی پیچیده مواجه شویم که درهر مقطعی عامل زمان و تغییرات و تحولات زودگذرسنی،زندگی فرزندان مان را تحت الشعاع قرار می دهد و این که کودکان مسئول،تنها افرادی هستند که قدرت رویارویی با دنیای واقعی را دارند.جوانان و -حتی بچّه های کوچک تر-درهر زمان یا در هر مکانی،درحال مبارزه بین مرگ و زندگی قرار دارند،زیرا در مقاطع مختلف سنی، عواملی خطرآفرین،زندگی کودک و یا نوجوان و جوان را تهدید می کند.عواملی چون موادمخدّر،جنون سرعت هنگام رانندگی،مشروبات الکلی و بسیاری از فشارها و وسوسه های زندگی،که تمامی این عوامل را از دوران کودکی جوان نشأت می گیرد.آمار خودکشی در جوانان،رابطه ی مستقیمی با برخوردهای خشونت آمیز والدین دارد

 


موضوعات مرتبط: نهال امور تربیتی
برچسب‌ها: تربیت با عشق و منطق

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 5 / 11 / 1395 | 18:48 | نویسنده : اکبر احمدی |

تربیت با عشق و منطق

Image result for ‫تربیت با عشق و منطق‬‎

تربیت:لذّت یا کابوس


زمان روز شنبه است و مکان فروشگاه بزرگ محلّ.دو پسر بچّه ی پنج و هفت ساله،مانند سربازانی آماده ی نبرد،به یکدیگر اعلان جنگ کرده اند.آنها یواشکی از راهرویی دیگر می دوند،و پشت وسایل پنهان می شوند،و صدای برخورد و کشیده شدن راکت های تنیس شان روی سرامیک کف فروشگاه به گوش می رسد.آن دو با چرخ خرید فروشگاه بازی می کنند و نتیجه ی این بازی درهم آمیختن صدای بلند و گوش خراش پنچری چرخ خرید با صدای موسیقی ملایم و گوش نواز داخل فضای فروشگاه است
امّا از سوی دیگر مادر به دنبال ردی ازاین واحد کماندویی است.بنابراین چرخ خرید نیمه پرشده را به حال خود رها می کند و به دنبال آنها می رود.درست در لحظه ای که مادر به گوشه ای از فروشگاه می رود،فریادش بلند می شود به طوری که به گوش دیگرخریداران نیز می رسد:«گم می شوید!به آن دست نزن!تو-بیا این جا

19


مادربرای گرفتن آن دو سرباز کوچولو،مجبور می شود با آنها مسابقه بگذارد،و درست در لحظه ای که می خواهد از پشت،گردن های خیس شده از عرق ،آن دو وروجک را بگیرد،آنها تاکتیک جنگی«ب»-یعنی «تقسیم به دو دسته»را اجرا می کنند و هدف ازآن«تقسیم و پیروزی»است.حالا مادر باید در دو جهت مخالف بدود و بر سرآنها فریاد بکشد.مادر به سختی نفس می کشد،امّا سرانجام موفق می شود،پسر کوچک تر را که به بخش غلات فروشگاه حمله کرده و در پشت سر خود،ردی از جعبه های مواد غذایی را به جا گذاشته است،به محاصره درآورد.امّا زمانی که مادر،پسر کوچک تر را به طرف چرخ خریدش باز می گرداند،متوجه غیبت پسر بزرگ تر می شود.مادر او را در غرفه ی انگورهای بی دانه پیدا می کند
بعد از پیدا کردن پسر شماره ی دو و برگرداندن او به سمت چرخ خرید،حال پسر شماره ی یک دوباره ناپدید شده است.مادر بیچاره یک باردیگر به تکاپو می افتد و به سرعت به اطراف می دود.عاقبت بعد از تهدید مادر به تنبیه و به مخاطره افتادن و از دست دادن بازی با نایتِندو " 1 ". ، دو پسر بچّه مجبور به تسلیم می شوند و گیر می افتند

 


موضوعات مرتبط: نهال امور تربیتی
برچسب‌ها: تربیت با عشق و منطق

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 5 / 11 / 1395 | 18:44 | نویسنده : اکبر احمدی |

تربیت با عشق و منطق

Image result for ‫تربیت با عشق و منطق‬‎


مقدمه


شاید ما اوّلین نسل از والدینی باشیم که حتی نمی توانیم به عملکرد و شیوه ی تربیتی پدران و مادران خود بیندیشیم،چه برسد به آن که بخواهیم آن شیوه های تربیتی را به کار گیریم و درآن موفق شویم.در طی صدها سال،والدین بی تجربه،نکات ارزشمند تربیت کودک را تنها از طریق مثال و نمونه و الگو برداری از والدین خود فرا می گرفتند،این والدین بی تجربه راه کارهایی را درمورد تربیت فرزندانشان به کار می بستند که پدران و مادران خودشان از همان راه کارها برای تربیت آنها استفاده کرده بودند
امّا امروزه،چنین دیدگاه تربیتی محکوم به زوال و نابودی است تا رشد و شکوفایی.اغلب ما،هنگامی که در تربیت فرزندان مان با شکست مواجه می شویم،از روی عجز و ناکامی دست های مان را به سوی آسمان بالا می بریم و می گوییم:«نمی توانم این موضوع را درک کنم.پس چه طور این روش تربیتی برای پدرم کارایی داشت.» 
بله،برای پدرتان کارایی داشت.امّا امروزه همه چیز عوض شده است.عواملی چون انقلاب حقوق بشر،تحوّلات عظیم در زمینه ی ارتباطات،تغییرات بنیادی درخانواده-تمامی این ها،به انضمام عوامل بسیاری دیگر،باعث شده اند که چگونگی و نحوه ی نگرش فرزندان ما به زندگی 
دست خوش تغییرات عمده ای شود.این روزها کودکان مجبورند تا سریع تر رشد کنند و بزرگ شوند،بنابراین نیاز دارند تا سریع تر بیاموزند که چگونه از عهده ی فشارها و چالش های سخت زندگی معاصر برآیند.دراین میان تأثیر طلاق و دیگر تغییراتی که در خانواده صورت می گیرد،همواره چشم گیر بوده است
در دنیای پیچیده ی کنونی که همه چیز به سرعت درحال تغییروتحول است،والدین تأثیرگذاردربرخورد با کودکانی که درچنین دنیایی زندگی می کنند،باید نحوه ی استفاده از راه کارهای متفاوت تربیتی را بیاموزند

موضوعات مرتبط: نهال امور تربیتی
برچسب‌ها: تربیت با عشق و منطق

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 5 / 11 / 1395 | 18:39 | نویسنده : اکبر احمدی |

نهال امور تربیتی

نهال امور تربیتی

امور تربیتی در نهاد آموزش و پرورش با تلاش های شهیدان رجایی و باهنر در دوران تصدی وزارت آموزش و پرورش در سال 1359 شمسی ایجاد گشته و تقویت شد.ایده آن دو شهید بزرگوار نوآوری در امر تعلیم و تربیت بود و بر این باور بودند كه تزكیه باید پیش از تعلیم قرار گیرد.

علل اصلی تشكیل نهاد امور تربیتی:

1- انتقال ارزش های دینی و فرهنگی انقلاب اسلامی به مدارس  و دانش آموزان

2- تربیت و بازسازی دانش آموزان در فضایی انقلابی و اسلامی

3-  زمینه سازی برای ورود نگرش های دینی و ارزش های انقلاب اسلامی به نظام آموزش و پرورش و حفظ مدارس از آفات فرهنگی و سیاسی.

4- شناخت و پرورش استعدادهای دانش آموزان در رشد دینی، عقلی، اجتماعی، عاطفی آنان و حفظ ارزشها.

بنابراین مهم ترین اهداف تشكیل امور تربیتی را حراست از مرزهای اعتقادی و حفظ دستاوردها و تبیین ارزش های انقلاب در مدارس باید دانست.

 چرا كه انگیزه های انقلابی و اسلامی همراه با شعار "مربیان امور تربیتی سربازان انقلابند" موجب تأسیس این نهاد انقلابی شده است.

این مجموعه در طی سال های شكل گیری خود تلاش گسترده ای را درجهت رفع كاستی ها و پرورش مذهبی و انقلابی دانش آموزان به انجام رسانده است.

امور تربیتی تاكنون ثمرات بسیار ارزشمندی برای جامعه داشته است از جمله: هدایت و رهبری نسل جوان در دوران 8سال دفاع مقدس، فضاسازی فرهنگی برای دفاع از ارزش های انقلاب در مدارس، ترویج فرهنگ انسان سازی برای تصدی مدیریت های آینده كشور، تحكیم سازه های معنوی خانواده هایی كه در آینده دانش آموزان با آن روبرو هستند، مقابله با توطئه های فرهنگی استكبار و به طور خلاصه پرورش استعدادهای آینده سازان میهن اسلامی.

مربی تربیتی چه وظایفی را به عهده دارد:

    مربی تربیتی برای رسیدن به اهداف بلند و با ارزش خود وظایف زیر را به عهده دارد:

    ¤برنامه ریزی و اجرای مراسم در ایام الله و مناسبت هایی چون،ماه رمضان، دهه فجر، اوقات فراغت پایگاه های تابستانی و...

    ¤ برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری برای رسیدن به اهداف تربیتی. برخی از این مسابقات عبارتند از: مسابقات قرآنی (حفظ، قرائت، مفاهیم) احكام، نهج البلاغه، اذان، تواشیح، انشای نماز)مسابقات هنری شامل (خطاطی و نقاشی با گرایش های مختلف، تذهیب، كاریكاتور، مینیاتور، نمایش نامه، سرود و...)مسابقات ادبی شامل (كتابخوانی، مطالعه تحقیق، داستان نویسی، شعر و...)

    ¤برگزاری اردو و بازدیدها

    ¤برگزاری مراسم صبحگاه

    ¤تدریس در كلاس های پرورشی

    ¤شركت در جلسات اداره و انجمن اولیاء و...

    ¤راه اندازی و نظارت بر كتابخانه، نوارخانه، تهیه سرود برای مناسبت ها و...

    ¤مدیریت تشكل های دانش آموزی (بسیج، انجمن اسلامی، شورای دانش آموزی، پیشتازان، فرزانگان، هیئت های مذهبی

¤ارتباط گیری با دانش آموزان و معرفی الگوهی مناسب تربیتی به آن ها


موضوعات مرتبط: نهال امور تربیتی
برچسب‌ها: نهال امور تربیتی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 26 / 9 / 1394 | 7:18 | نویسنده : اکبر احمدی |
صفحه قبل 1 صفحه بعد
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.